چهارشنبه, 2 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دفاع مقدس شهید سلیمانی 2
دفاع مقدس شهید سلیمانی
الف ب ایران
هفته دفاع مقدس
هفته دفاع مقدس
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است

  • اخذ درخواست بهره بردار با ذکر محدوده برداشت، نوع برداشت، سابقه برداشت
  • ارسال تصویر مجوز برداشت از منابع آب سطحی (شامل سوابق در امور مشترکین شرکت، پروانه موقت آبیاری و ...)
  • بررسی درخواست های وصول شده توسط امور مشترکین شرکت آب منطقه ای با سوابق موجود
  • محاسبه میزان برداشت و بدهی های احتمالی ثبت شده در نرم افزار امور مشترکین شرکت.
  • صدور قبوض آب بها سنواتی و جاری مشترک
  • پرداخت قبوض آبهای صادر شده
  • ثبت قبوض پرداختی در نرم افزار امور مشترکین