پنجشنبه, 5 اردیبهشت 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ترمیم و بازسازی تغذیه مصنوعی رئیسی کنگان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/01/24 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/26

بازدید:29

احداث کانالهای کربلایی محمد قلی،آل یوسفی سفلی مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/12/02 63

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/13

بازدید:63

احداث کانالهای لاله هلپه ای،آقایی و نظر آقا مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/12/02 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/13

بازدید:53

احداث بند ذخیره ای ارغون مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/11/27 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:75

اجرای طرح رپرگذاری دشت پلنگ مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/25 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:42

مزایده ماشین مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/23 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/07

بازدید:64

واگذاری خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/16 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

بازدید:38

عملیات خدمات بهره‌برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/23 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

بازدید:48

تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال و خطوط اصلی شبکه های آبیاری آبپخش ، کلل و 2400 هکتاری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/06 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:64

خرید،بارگیری،حمل ، تخلیه، نصب و راه اندازی الکتروپمپ های مورد نیاز ایستگاه تقویت فشار حاج مهدی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/02 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:40

مزایده دیزل ژنراتور مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/09/10 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/26

بازدید:84

عملیات حفاری و آزمون پمپاژ چاه های مشاهده ای و اکتشافی محدوده های مطالعاتی دالکی شبانکاره و اهرم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/12 77

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:77

1486113 انجام امور خدماتی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/17 471

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/31

بازدید:471

1482824 خدمات گشت و بازرسی حوزه دشتستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/20 433

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/02

بازدید:433

1477474 عملیات اجرایی سد مخزنی خائیز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/15 754

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/27

بازدید:754

1477058 اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای،چشمه ،چاه و قنوات انتخابی کمی و کیفی و مطالعه تحلیلی منابع آب زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 448

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:448

1477060 نظارت بر عملیات گروههای گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/09 533

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:533

انجام خدمات آزمایشگاهی آزمایشات شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی و رسوب بار معلق و بستر استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 582

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:582

1474850 انجام مطالعه سد ذخیره ای کلمه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 708

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:708

1473901 عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی و تاسیسات وابسته(به استثنای سیستم انحراف) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 656

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/28

بازدید:656

« 1 2 3 » صفحه: