سه‌شنبه, 21 آبان 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات اجرایی سد کاردنه و تاسیسات وابسته مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/07/20 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/02

بازدید:61

انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی تحت حوزه عملکرد شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/06/10 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/30

بازدید:34

نظارت بر عملیات اجرایی بازسازی نقاط آسیب دیده ناشی از سیل در شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/06/09 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:44

عملیات اجرائی بازسازی نقاط آسیب دیده ناشی از سیل در شبکه آبیاری شبانکاره مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/06/09 38

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:38

عملیات اجرایی احداث سد بتنی محور 10شبانکاره بندp1 مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/06/03 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/16

بازدید:37

خط انتقال 2400 هکتاری مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/05/26 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/14

بازدید:82

خرید، بارگیری، حمل و تخلیه شیرآلات مورد نیاز طرح ساماندهی کانال های آبیاری اهرم فاز یک مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/05/26 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/14

بازدید:44

خدمات آزمایشگاه مستقر کنترل کیفیت طرح بند ذخیره ای ارغون مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/05/01 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/22

بازدید:37

مزایده دیزل ژنراتور مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/30 68

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/18

بازدید:68

مزایده زمین دشتی مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/30 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/18

بازدید:54

مزایده اهن آلات مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/30 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/18

بازدید:52

خرید، حمل، نصب و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و برقی، محوطه سازی و اجرای کارهای فلزی ایستگاه پمپاژ کانال حاج مهدی مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/04/24 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/09

بازدید:51

ساماندهی سیستم ابزاربندی سد رئیسعلی دلواری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/02 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/20

بازدید:55

تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال و خطوط اصلی شبکه های ابیاری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:46

اجرای بخشی از طرح اصلاح شیوه آبیاری ( فاز اول شامل اجرای خط انتقال شبکه اصلی) مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/04/01 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:39

اجرای سد بتنی محور10 شبانکاره و راه دسترسی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/25 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:66

برق رسانی به ساختمانها و تاسیسات بهره برداری سد خائیز مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/19 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/31

بازدید:57

اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای چاه چشمه قنات و مطالعات تحلیلی منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/03/07 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/28

بازدید:67

گشت و بازرسی استان بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/03/07 71

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/28

بازدید:71

انجام امور خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/18 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/28

بازدید:53

« 1 2 3 4 » صفحه: