چهارشنبه, 14 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
جهش تولید

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام امور خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1399/03/24 5

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/07

بازدید:5

انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی در حوزه عملکرد شرکت آب منطقه ای بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1399/02/13 36

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/01/31

بازدید:36

انجام خدمات فنی و مهندسی رودخانه و سواحل مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1399/02/13 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/01/31

بازدید:29

عملیات نگهداری و تعمیرات تجهیزات هیدرومکانیکال سد رئیسعلی دلواری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/11/26 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/08

بازدید:42

واگذاری خدمات خودرویی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/11/08 44

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/23

بازدید:44

اجرای بخشی از طرح اصلاح شیوه آبیاری ( فاز اول شامل اجرای خط انتقال شبکه اصلی) مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/09/30 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:87

تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال شبکه اصلی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/09/30 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/12

بازدید:65

عملیات اجرایی سد کاردنه و تاسیسات وابسته مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/07/20 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/02

بازدید:134

انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی تحت حوزه عملکرد شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/06/10 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/30

بازدید:101

نظارت بر عملیات اجرایی بازسازی نقاط آسیب دیده ناشی از سیل در شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/06/09 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:112

عملیات اجرائی بازسازی نقاط آسیب دیده ناشی از سیل در شبکه آبیاری شبانکاره مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/06/09 103

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:103

عملیات اجرایی احداث سد بتنی محور 10شبانکاره بندp1 مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/06/03 110

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/16

بازدید:110

خط انتقال 2400 هکتاری مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/05/26 138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/14

بازدید:138

خرید، بارگیری، حمل و تخلیه شیرآلات مورد نیاز طرح ساماندهی کانال های آبیاری اهرم فاز یک مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/05/26 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/14

بازدید:97

خدمات آزمایشگاه مستقر کنترل کیفیت طرح بند ذخیره ای ارغون مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/05/01 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/22

بازدید:85

مزایده دیزل ژنراتور مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/30 128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/18

بازدید:128

مزایده زمین دشتی مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/30 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/18

بازدید:116

مزایده اهن آلات مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/30 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/18

بازدید:101

خرید، حمل، نصب و راه اندازی تاسیسات مکانیکی و برقی، محوطه سازی و اجرای کارهای فلزی ایستگاه پمپاژ کانال حاج مهدی مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/04/24 120

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/09

بازدید:120

ساماندهی سیستم ابزاربندی سد رئیسعلی دلواری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/02 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/20

بازدید:119

« 1 2 3 4 5 » صفحه: