پنجشنبه, 30 خرداد 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
ساماندهی سیستم ابزاربندی سد رئیسعلی دلواری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/04/02 18

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/20

بازدید:18

تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال و خطوط اصلی شبکه های ابیاری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 17

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:17

اجرای بخشی از طرح اصلاح شیوه آبیاری ( فاز اول شامل اجرای خط انتقال شبکه اصلی) مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/04/01 8

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:8

اجرای سد بتنی محور10 شبانکاره و راه دسترسی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/25 33

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:33

برق رسانی به ساختمانها و تاسیسات بهره برداری سد خائیز مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/19 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/31

بازدید:35

اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای چاه چشمه قنات و مطالعات تحلیلی منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/03/07 43

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/28

بازدید:43

گشت و بازرسی استان بوشهر مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1398/03/07 42

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/28

بازدید:42

انجام امور خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/18 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/28

بازدید:25

تامین تسهیلات مالی جهت احداث سد مخزنی دالکی و تاسیسات و تجهیزات وابسته (به جزء سیستم انحراف) مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/03/07 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/24

بازدید:34

ترمیم و بازسازی تغذیه مصنوعی رئیسی کنگان مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1398/01/24 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/26

بازدید:60

احداث کانالهای کربلایی محمد قلی،آل یوسفی سفلی مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/12/02 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/13

بازدید:95

احداث کانالهای لاله هلپه ای،آقایی و نظر آقا مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/12/02 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/13

بازدید:75

احداث بند ذخیره ای ارغون مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/11/27 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:105

اجرای طرح رپرگذاری دشت پلنگ مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/25 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:66

مزایده ماشین مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/23 92

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/07

بازدید:92

واگذاری خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/16 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

بازدید:61

عملیات خدمات بهره‌برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/23 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

بازدید:73

تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال و خطوط اصلی شبکه های آبیاری آبپخش ، کلل و 2400 هکتاری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/06 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:83

خرید،بارگیری،حمل ، تخلیه، نصب و راه اندازی الکتروپمپ های مورد نیاز ایستگاه تقویت فشار حاج مهدی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/02 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:62

مزایده دیزل ژنراتور مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/09/10 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/26

بازدید:114

« 1 2 3 4 » صفحه: