شنبه, 27 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
احداث کانالهای کربلایی محمد قلی،آل یوسفی سفلی مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/12/02 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/13

بازدید:24

احداث کانالهای لاله هلپه ای،آقایی و نظر آقا مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/12/02 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/13

بازدید:20

احداث بند ذخیره ای ارغون مناقصه دو مرحله‌ای قراردادها 1397/11/27 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:32

اجرای طرح رپرگذاری دشت پلنگ مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/25 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/08

بازدید:16

مزایده ماشین مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/23 27

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/07

بازدید:27

واگذاری خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/16 23

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

بازدید:23

عملیات خدمات بهره‌برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/23 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/30

بازدید:31

تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال و خطوط اصلی شبکه های آبیاری آبپخش ، کلل و 2400 هکتاری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/06 40

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:40

خرید،بارگیری،حمل ، تخلیه، نصب و راه اندازی الکتروپمپ های مورد نیاز ایستگاه تقویت فشار حاج مهدی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/02 25

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:25

مزایده دیزل ژنراتور مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/09/10 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/26

بازدید:60

عملیات حفاری و آزمون پمپاژ چاه های مشاهده ای و اکتشافی محدوده های مطالعاتی دالکی شبانکاره و اهرم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/12 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:54

1486113 انجام امور خدماتی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/17 447

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/31

بازدید:447

1482824 خدمات گشت و بازرسی حوزه دشتستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/20 412

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/02

بازدید:412

1477474 عملیات اجرایی سد مخزنی خائیز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/15 726

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/27

بازدید:726

1477058 اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای،چشمه ،چاه و قنوات انتخابی کمی و کیفی و مطالعه تحلیلی منابع آب زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 434

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:434

1477060 نظارت بر عملیات گروههای گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/09 511

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:511

انجام خدمات آزمایشگاهی آزمایشات شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی و رسوب بار معلق و بستر استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 551

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:551

1474850 انجام مطالعه سد ذخیره ای کلمه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 661

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:661

1473901 عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی و تاسیسات وابسته(به استثنای سیستم انحراف) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 627

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/28

بازدید:627

1473901 ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/14 597

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/26

بازدید:597

« 1 2 3 » صفحه: