چهارشنبه, 28 آذر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت با امام جمعه گناوه دیدار کرد

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر به منظور تشریح اقدامات صورت گرفته در خصوص حفاظت و صیانت از منابع آبی گناوه با امام جمعه این شهرستان دیدار کرد.

استاندار بوشهر:

اولویت تخصیص اعتبارات در استان بوشهر با طرح‌های آبرسانی است

استاندار بوشهر با تاکید بر تسریع اجرای طرح‌های آبرسانی گفت: در راستای تامین آب آشامیدنی شهرها و روستاهای استان بوشهر، اولویت تخصیص اعتبارات با طرح‌های آبرسانی است.

تکمیل دایک جانبی سد باغان تا پایان دی ماه

با انجام 29هزار متر مکعب بتن ریزی در طول 4 ماه، سرعت عملیات اجرایی دایک جانبی سد باغان دارای رکوردی قابل توجه است.

رجائی: بحران منابع آب، ابر چالش استان و کشور

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در نشست هم اندیشی اعضای مجمع عمومی استانداران سراسر کشور و استانداران ادوار گذشته بوشهر که از سوی استاندار بوشهر به عنوان...