چهارشنبه, 22 آبان 1398

مقالات

همه عناوین
ورزشی
مقالات پژوهشی
مقالات عمومی

خبر و اطلاع‌رسانی

همه عناوین
عمومی
نتایج کمیسیون
اخبار معاونت
دفتر بهبود
اخبار همایش
عمومی
دفتر مطالعه پایه منابع آب
حوزه حفاظت
حوزه طرح و توسعه


جهت تغییر تعداد رکورد نمایش داده شده می توانید کد "&limit=50" را به انتهای آدرس اضافه نمایید .

به عنوان مثال :
نمایش 40 عنوان آخر : : www.bsrw.ir/includes/tools/RSS/?sid=0&comp=News&lang=FA&limit=40