چهارشنبه, 2 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دفاع مقدس شهید سلیمانی 2
دفاع مقدس شهید سلیمانی
الف ب ایران
هفته دفاع مقدس
هفته دفاع مقدس
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است

امور مشترکین و درآمد

 

مدارک مورد نیاز: شخص: کپی شناسنامه و کارت ملی

 

شرکت: کپی اساسنامه، آگهی تاسیس، آگهی تغییرات و معرفی نامه نماینده شرکت

 

متصدیان انجام کار: کارشناس گروه درآمد و امور مشترکین

 

7-روش اجرا

الف. عقد قرارداد (تفاهم نامه)

ردیف

شرح کار

مسئولیت

مستندات مرتبط

1

مراجعه متقاضی و ارائه مدارک

-

-

2

اعلام میزان آب مورد نیاز ، مدت زمان استفاده و نوع کاربری از سوی متقاضی

کارشناس

درخواست کتبی

3

ارسال درخواست متقاضی به اداره منابع آب شهرستان جهت کارشناسی

رئیس گروه امور مشترکین و درآمد

نامه

4

بازگشت نتایج کارشناسی به امور مشترکین و درآمد

اداره منابع آب شهرستان

طی نامه

5

طرح در کمیته مدیریت منابع آب

دبیر کمیته

صورتجلسه

6

در صورت موافقت ، تشکیل پرونده از سوی امور مشترکین

رئیس گروه امور مشترکین و درآمد

-

7

اخذ تعهدنامه محضری از متقاضی

رئیس گروه امور مشترکین و درآمد

تعهدنامه

8

پرداخت هزینه براساس قرارداد منعقده و هزینه اعلام شده

رئیس گروه امور مشترکین و درآمد

فیش پرداختی

9

عقد تفاهم نامه / قرارداد

-

F7-5E-73

F7-5E-74

10

ابلاغ تفاهم نامه / قرارداد و ثبت در نرم افزارامورمشترکین

رئیس گروه امور مشترکین و درآمد

نامه

11

اعمال حساب و تفاهم نامهجهت ثبت در دفاتر مالی

رئیس گروه امور مشترکین و درآمد

طی نامه

12

نصب کنتور و دستگاه های اندازه گیری – تنظیم صورتجلسه پلمپ دستگاه

اداره منابع آب شهرستان

F7-5E-78

 

 

ب. نظارت بر درآمد

ردیف

شرح کار

مسئولیت

مستندات مرتبط

1

انجام بازدید دوره ای از محل و قرائت کنتور مشترکین

ادارات منابع آب شهرستان ها

-

2

انجام محاسبه و تعیین بدهی های قبلی هر مشترک و صدور صورتحساب و ارائه به طرف قرارداد

کارشناس امور مشترکین و درآمد

نامه

3

ارسال نسخه ای از صورتحساب های صادره به مدیریت مالی پشتیبانی

مدیر امور مشترکین و درآمد

نامه

4

گزارش گیری از حساب بانکی و انجام مغایرت گیری ماهانه و ارائه گزارشات ماهانه به تفکیک حساب و شهرستان به مدیریت مالی و پشتیبانی

کارشناس مالی / امور مشترکین و درآمد

 

F7-5E-82

F7-5E-83

F7-5E-84

F7-5E-85

 

 

 

 

**در صورت تمیل به ارسال فرم درخواست به صورت الکترونیکی، به بخش خدمات الکترونیک در وب سایت مراجعه نمائید**