یکشنبه, 27 اسفند 1396


تماس با ما

بوشهر ، خیابان رئیسعلی دلواری

کد پستی : 7514789484

تلفن : 33327002- 33327205

سامانه ارسال پیام کوتاه: 30006885

پست الکترونیک : Info@bsrw.ir

آمار بازدیدکنندگان
کاربران آنلاین :2
بیشترین بازدید همزمان:39
بازدید امروز :305
بازدید دیروز :433
کل بازدید :403234
میانگین بازدید :357
آخرین به روزرسانی:1396/12/27 12:15:58

نام حوزه نام واحد نام قسمت خط داخلی خط شهری نام همکاران
حوزه مدیریت مدیر عامل مدیرعامل 103 33323481 رجائی
33333131
مشاور مدیرعامل 303 _ اندرزی
مسئول دفتر مدیرعامل 104 33323481 برغندان
33333131
حراست مدیر حراست 308 33340484 یوسفی
حراست پرسنلی 108 33330238 رضازاده
دفتر حراست 174 _ شجاع حسینی
کارشناسان حراست 117 _ سلامی
 دبیرخانه حراست 108 33340484  باغبانی
روابط عمومی مدیر روابط عمومی 175 33340905 جهانشاهی
مسئول رسیدگی به شکایات 179 33340905 بازدار
حوزه معاونت طرح و توسعه معاونت معاونت طرح و توسعه 306 33322727 محمدی
مسئول دفتر طرح و توسعه 106 33322727 صحرانورد
33320707
کارشناسان طرح و توسعه مجری طرح سد رئیسعلی دلواری 141 _ تویل
کارشناس عوض زاده
مجری طرح تغذیه مصنوعی 124 _ اردشیری
 
مجری طرح شبکه های آبیاری و زهکشی 126 _ بحرانی
ارمی
مدیر دفتر فنی و قراردادها 122 33320899  
کارشناس رسیدگی و پیمان 127 _  
  کارشناس رسیدگی و پیمان 171 _ زارعی
کارشناس رسیدگی و پیمان فولادی
کارشناسان فنی رئیس گروه فنی 142 _ اسلامی پور
مجری طرح سد باغان راد
آرشیو فنی 125 - صیادی
امور قراردادها رئیس گروه قراردادها 118 33655114 کدخداپور
کارشناس قرارددها 119 _ سلیمانی
کمک کارشناس قراردادها رهسپار
حوزه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی معاون معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 165 33332372 علی پور
دفتر منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 157 33332372 مهندسی
امور مالی و ذیحسابی مدیر مالی و ذیحسابی 302 33330826 پورشهنه
دفتر مالی و ذیحسابی 102 33330826 دهقان
کارشناس امور بانکی 173 ___ وتین
کارشناس رسیدگی
اعتبارات طرح 159 ___ تنگسیری
صدور اسناد طرحهای عمرانی جمهیری
دفتردار طرحهای عمرانی محمدیان
حسابرسی جاری 163 ___ نثاری
امور بانکی طرحهای عمرانی جان احمدی
کارشناس اموال خسروی
بایگانی ذیحسابی نعمتی
مدیر مدیر منابع انسانی، آموزش و رفاه 150 33655115 بهمنیاری
کارشناسان  منابع انسانی، آموزش و رفاه 170   برزگر
عباسی
  مدیر ندارکات و خدمات پشتیبانی 152   محبی
مسئول کارپردازی 151 ___ تفضلی
متصدی امور کارپردازی هنرمند
متصدی انبارداری  
دبیرخانه متصدی دبیرخانه 116 ___ احمدی
متصدی دبیرخانه
ماشین نویسی 144 ___ پیرینه
حفاظت و بهره برداری معاونت معاون حفاظت و بهره برداری 307 33340904 آزادی جو
دفتر حفاظت و بهره برداری 107 33340904 تاجدینی
کارشناسان حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیر زمینی مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب 110 ___ روئین تن
کارشناس تاسیسات آبی 132 ___ بزمی
کارشناس تاسیسات آبی
کمیسیون فنی صدور پروانه 109 ___ فردوسی فر
کارشناس حقوقی منابع آب بهزادی
  نثاری
مدیر هماهنگی امور آب شهرستانها  112 ___ هنری- عباسپور
کارشناس حفاظت
بایگانی حفاظت و بهره برداری 111 ___ محمودی
دولاح
کارشناسان خدمات و پشتیبانی مدیر بهره برداری 132 ___ چویلی
و نگهداری از تاسیسات آبی
مدیر مهندسی رودخانه و سواحل 114 ___ آذرپرا
کارشناس رودخانه و سواحل حسن پور
کارشناس رودخانه و سواحل صابری
رئیس گروه درآمد و امور مشترکین 113 ___ درخشان
کارشناس درآمد و امور مشترکین کشاورزی
کمیسون صدور چاههای غیر مجاز2 مدیر کمیسیون صدور پروانه چاههای غیر مجاز 123 33320992 شهرثابت
کارشناس حقوقی کمیسیون حفر چاههای غیر مجاز 123 33320992 حسینی
دبیرخانه کمیسیون حفر چاه 121 33320992 نادری
برنامه ریزی و بهبود مدیریت معاونت معاون برنامه ریزی 105 33323896 نصرتی
دفتر برنامه ریزی 305 33323896 زیرراهی
کارشناسان برنامه ریزی و بودجه مدیر درآمدزایی و تجهیز منابع مالی 145 ___ یاری زاده
کارشناس برنامه ریزی و بودجه 135 ___ مستوفی
کارشناس منابع آب 135 ___ محمدپور
  مدیر دفتر فناوری اطلاعات و توسعه مدیریت 176 ___ حسینی
اسماعیلی
رییس گروه آمار و اطلاعات مدیریت 153 33334416 لک
کارشناسان انفورماتیک 133 ___ فقیه
منافی
حیدری
مطالعات پایه منابع آب مدیریت مدیر مطالعات 128 33329971 تقی زاده
کارشناسان مطالعات رییس گروه آبهای زیرزمینی 137 ___ کردوانی
رئیس گروه تلفیق و بیلان 131 _____ آل بهبهانی
رییس گروه آبهای سطحی 134 ___ بهبهانی
موسوی
کارشناس الکترونیک 134 ____ مشایخی
بانک اطلاعات مطالعات 131 ___ شباک
حوزه حقوقی مدیریت حقوقی 161 33326323 ابطحی
کارشناسان حقوقی  
آریانا
  دفتر حقوقی 149 _  
ادارات تابعه منابع آب شهرستانهای تابعه اداره منابع آب دشتستان ___ 34251701 نجاتی
اداره منابع آب جم ___ 37632020 دنیادیده
37633141
اداره منابع آب دشتی ___ 36224377 عباسی نژاد
36227660
اداره منابع آب کنگان - عسلویه   38225774  
اداره منابع آب گناوه - دیلم ___ 33248550 جوکار
اداره منابع آب تنگستان   35226440 محمدی
    اداره منابع آب دیر   35425774 زائری
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا