پنجشنبه, 3 فروردین 1396


تماس با ما

بوشهر ، خیابان رئیسعلی دلواری

کد پستی : 7514789484

تلفن : 33327002- 33327205

سامانه ارسال پیام کوتاه: 30006885

پست الکترونیک : Info@bsrw.ir

آمار بازدیدکنندگان
کاربران آنلاین :3
بیشترین بازدید همزمان:26
بازدید امروز :290
بازدید دیروز :992
کل بازدید :175059
میانگین بازدید :227
آخرین به روزرسانی:1395/12/28 09:44:22

 

 

نام حوزه

نام واحد

نام قسمت

خط داخلی

خط شهری

نام همکاران

 

حوزه مدیریت

مدیر عامل

مدیرعامل

103

33323481
33333131

رجائی

 

مشاور مدیرعامل

303

_

اندرزی

 

مسئول دفتر مدیرعامل

104

33323481
33333131

برغندان

 

حراست

مدیر حراست

308

33340484

یوسفی

 

حراست پرسنلی

108

33330238

رضازاده

 

دفتر حراست

174

_

شجاع حسینی

 

کارشناسان حراست

117

_

سلامی

 

 دبیرخانه حراست

108

33340484

 باغبانی

 

روابط عمومی

مدیر روابط عمومی

175

33340905

جهانشاهی

 

مسئول رسیدگی به شکایات

179

33340905

بازدار

 

حوزه معاونت طرح و توسعه

معاونت

معاونت طرح و توسعه

306

33322727

کرم پور

 

مسئول دفتر طرح و توسعه

106

33322727
33320707

صحرانورد

 

کارشناسان طرح و توسعه

مجری طرح سد رئیسعلی دلواری
کارشناس

141

_

تویل
عوض زاده

 

مجری طرح تغذیه مصنوعی

124

_

اردشیری
اسلامی

 

مجری طرح شبکه های آبیاری و زهکشی

126

_

بحرانی
ارمی

 

مدیر دفتر فنی و قراردادها

122

33320899

محمدی

 

کارشناس رسیدگی و پیمان

127

_

 

 

 

کارشناس رسیدگی و پیمان
کارشناس رسیدگی و پیمان

171

_

زارعی
فولادی

 

کارشناسان فنی

رئیس گروه فنی
مجری طرح سد باغان

142

_

اکبرپور
راد

 

آرشیو فنی

125

-

صیادی

 

امور قراردادها

رئیس گروه قراردادها

118

33655114

کدخداپور

 

کارشناس قرارددها
کمک کارشناس قراردادها

119

_

سلیمانی
رهسپار

 

حوزه مدیریت مالی و پشتیبانی

مدیریت

مدیر مالی و پشتیبانی

165

33332372

علی پور

 

دفتر مالی و پشتیبانی

157

33332372

مهندسی

 

ذیحسابی

ذیحسابی و مدیر امور مالی

302

33330826

پورشهنه

 

دفتر ذیحسابی

102

33330826

دهقان

 

کارشناس امور بانکی
کارشناس رسیدگی

173

___

صدیق
وتین

 

اعتبارات طرح
صدور اسناد طرحهای عمرانی
دفتردار طرحهای عمرانی

159

___

تنگسیری
جمهیری
محمدیان

 

حسابرسی جاری
امور بانکی طرحهای عمرانی
کارشناس اموال
بایگانی ذیحسابی

163

___

نثاری
جان احمدی
خسروی
نعمتی

 

کارشناسان خدمات و پشتیبانی

کارگزینی و امور اداری

150

___

سالاری
بهمنیاری

 

سرپرست خدمات و پشتیبانی

152

 

محبی

 

مسئول کارپردازی
متصدی امور کارپردازی
متصدی انبارداری

151

___

تفضلی
هنرمند

 

دبیرخانه

متصدی دبیرخانه
متصدی دبیرخانه

116

___

احمدی
نثاری

 

ماشین نویسی

144

___

پیرینه

 

حفاظت و بهره برداری

معاونت

معاون حفاظت

307

33340904

باشی زادگان

 

دفتر حفاظت

107

33340904

تاجدینی

 

کارشناسان حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیر زمینی

مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب

110

___

آذرپرا

 

کارشناس تاسیسات آبی
کارشناس تاسیسات آبی

132

___

بزمی-شهرثابت

 

کمیسیون فنی صدور پروانه
کارشناس حقوقی منابع آب

109

___

فردوسی فر
بهزادی

 

مدیر هماهنگی امور آب شهرستانها 
کارشناس حفاظت

112

___

هنری-عباسپور

 

بایگانی حفاظت و بهره برداری

111

___

محمودی

دولاح

 

کارشناسان خدمات و پشتیبانی

سرپرست دفتر بهره برداری
کارشناس بهره برداری از تاسیسات آب

136

___

چویلی

 

مدیر مهندسی رودخانه و سواحل
کارشناس رودخانه و سواحل
کارشناس رودخانه و سواحل

114

___

گشتاسب
حسن پور
صابری

 

رئیس گروه درآمد و امور مشترکین
کارشناس درآمد و امور مشترکین

113

___

کشاورزی
مستوفی

 

کمیسون صدور چاههای غیر مجاز2

مدیر کمیسیون حفر چاههای غیر مجاز

123

33320992

روئین تن

 

کارشناس حقوقی کمیسیون حفر چاههای غیر مجاز

123

33320992

حسینی

 

دبیرخانه کمیسیون حفر چاه

121

33320992

نادری

 

برنامه ریزی و بهبود مدیریت

معاونت

معاون برنامه ریزی

105

33323896

نصرتی

 

دفتر برنامه ریزی

305

33323896

زیرراهی

 

کارشناسان برنامه ریزی و بودجه

مدیر دفتر برنامه ریزی و بودجه

145

___

یاری زاده

 

کارشناس برنامه ریزی و بودجه

135

___

مظفری

 

کارشناس منابع آب

135

___

محمدپور

 

کارشناسان منابع انسانی

مدیر دفتر نیروی انسانی و آموزش
کارشناس بهره وری و بهبود روشها

176

___

حسینی
اسماعیلی

عباسی

 

انفورماتیک

مدیر انفورماتیک

129

33334416

لک

 

کارشناس انفورماتیک
کمک کارشناس انفورماتیک

133

___

منافی
حیدری

 

مطالعات

مدیریت

مدیر مطالعات

128

33329971

شباک

 

کارشناسان مطالعات

مسئول گروه آبهای زیرزمینی

137

___

آزادیجو

 
 
رئیس گروه تلفیق و بیلان 131 _____ آل بهبهانی  

کارشناس آبهای سطحی

134

___

بهبهانی
موسوی

 
 
کارشناس الکترونیک 134 ____ مشایخی  

بانک اطلاعات مطالعات

131

___

کردوانی

 

حوزه حقوقی

مدیریت

حقوقی

161

2522363

ابطحی

 
 

کارشناسان حقوقی

جهانگیر فام

 

آریانا

 

 

دفتر حقوقی

149

_

محمدی

 

ادارات تابعه

منابع آب شهرستانهای تابعه

اداره منابع آب دشتستان

___

34251701

تقی زاده

 

اداره منابع آب جم

___

37632020
37633141

دنیادیده

 

اداره منابع آب دشتی

___

36224377
36227660

هاشمی

 

اداره منابع آب دیر - کنگان

 

38225774

عباسی

 

اداره منابع آب گناوه - دیلم

___

33248550

نجاتی

 

اداره منابع آب تنگستان

 

35226440

محمدی

 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا