دوشنبه, 29 مهر 1398

همایش نقش نماز در کاهش آسیب های اجتماعی - خرداد 98

 

نشست با ائمه جمعه در سراسر استان

 

تقدیر از فعالین نماز