چهارشنبه, 2 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
دفاع مقدس شهید سلیمانی 2
دفاع مقدس شهید سلیمانی
الف ب ایران
هفته دفاع مقدس
هفته دفاع مقدس
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است

13021446100

حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)

صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی (13021446000)

13021446101

حفر گمانه آزمایشی

13021446102

استقرار و ترخیص دستگاه حفاری

13021446103

صدور پروانه حفر چاه به جای چاه

13021446104

مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)

13021446105

مجوز تغییر قدرت منصوبات

13021446106

صدور روانه کف شکنی و تغییر محل

13021446107

صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی

13021446108

صدور مجوز چاه به جای قنات

13021446109

صدور مجوز لایروبی قنات

13021446110

صدور مجوز بیشکاری قنات

13021446111

پروانه حفر هواکش و گالری بعل کنی چاه

13021446112

صدور مجوز تغییر قطر چاه

13021446113

صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه

13021446114

برقی کردن چاه

13021446115

تغییر شرکت حفاری

13021446116

رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی

13021446117

درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی

13021446118

رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان

13021446119

تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و آنهار طبیعی مرزی

13021446120

صدور پروانه بهره برداری از آبه ای سطحی واحدهای صنعتی

13021446121

رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای

13021446122

رسیدگی به درخواست صدور مجوز بست بندی آّ برای مصارف شرب

13021446123

رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی

13021446124

رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری

13021446125

رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور