دوشنبه, 31 شهریور 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
الف ب ایران
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است
امام خمینی (ره):محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است

 حق النظاره

 حق النظاره مبلغی است که  ازمصرف کنندگان آبهای زیر زمینی وسطحی دریافت میشود تا بوسیله آنها وزارت نیرو بتواند امر حفاظت و نگهداری از منابع آب زیر زمینی را به انجام برساند مبالغی تحت عنوان حق النظاره  تعیین و وصول نماید.

الف مبانی قانون حق النظاره:

مبنای قانونی اخذ حق النظاره بند ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب میباشد

ب : در مواردیکه استخصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرددولت میتواند بازاء نظارت و خدماتیکه انجام میدهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوراضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید.

 

 

 

ب:انواع حق النظاره:

1-ب: حق النظاره کشاورزی

 

درحال حاضر به استناد ماده 3 قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی مصوب سال 1384، دریافت هرگونه وجهی از فعالیتهای بخش کشاورزی ممنوع است

 

 

2-ب: حق­النظاره صنعت و خدمات:

 

  

3-ب: حق النظاره شرب و بهداشت :

 

 طی ابلاغیه شماره 100/31/27628 مورخ 8/6/1393 وزیر محترم نیرو ، تعرفه حق‌النظاره چاههای آب شرب در دشت های آزاد ، ممنوعه و بحرانی برای سال 1393اعلام گردید.

 با توجه به این ابلاغ تعرفه ، نرخ حق­النظاره هر متر مکعب در دشت های آزاد ممنوعه و بحرانی به صورت علی الحساب به شرح جدول ذیل تعیین می گردد.

 

تعرفه های حق النظاره برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی شرب شهری و روستایی در سال 1393

نوع

تعرفه هر متر مکعب (ریال)

شرب شهری

82

شرب روستایی

65

 

 

توضیحات:

  1. طبق بند 4 سایر موارد و شرایط عمومی این ابلاغیه، در دشت های ممنوعه و ممنوعه بحرانی تعرفه های حق النظاره می بایست با ضریب 38/1 اعمال گردد.
  2. طبق بند 3 سایر موارد و شرایط عمومی این ابلاغیه، در صورت عدم نصب وسایل اندازه گیری بر چاهها، حق النظاره بر اساس توافق دو شرکت محاسبه و دریافت می گردد. حداقل رقم دریافتی سالیانه از هر چاه 4554000 ریال خواهد بود.
  3. طبق بند 2 سایر موارد و شرایط عمومی این ابلاغیه، حق النظاره برداشت از قنوات و چشمه ها توسط شرکتهای آبفا و آبفار معادل حق النظاره برداشت از چاهها تعیین می گردد.
  4. حق النظاره برداشت آب توسط شرکتهای آب و فاضلاب روستایی که به مشترکین شهری و صنعتی آب تحویل میدهند متناسب با حجم آب توزیع شده دراین مصارف،براساس حق النظاره شرب شهری محاسبه و دریافت میگردد.