چهارشنبه, 29 اسفند 1397

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
  • حوزه مدیرعامل
   • مشاور مدیرعامل
    • مدیر حراست
     • مدیر قراردادها
      • مدیر روابط عمومی
       • مدیر اداره حقوقی
        • رییس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد
         • رییس گروه امور درآمد و مشترکین
         • دفتر مطالعات پایه منابع آب
          • مدیریت مالی و پشتیبانی
           • امور کارکنان و پشتیبانی
            • امور مالی و ذیحسابی
            • معاونت حفاظت و بهره برداری
             • اداره منابع آب شهرستان ها
              • گروه بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی
               • دفتر حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل
                • گروه امور مشترکین و درآمد
                 • دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب
                 • معاونت طرح و توسعه
                  • گروه تجهیز منابع مالی و مشارکت های مردمی
                   • دفتر فنی و امور قراردادها
                    • دفتر طرح های توسعه منابع آّب
                    • معاونت برنامه ریزی
                     • گروه آمار و اطلاعات مدیریت
                      • دفتر بهبود مدیریت و منابع انسانی
                       • دفتر برنامه ریزی آب و بودجه