جمعه, 3 خرداد 1398

 

 

راهکارهای جبران کمبود آب دشتستان

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در مصاحبه ای به بیان تدابیر ویژه این شرکت جهت حل تنش آبی شهرستان دشتستان پرداخت.  

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، شهرستان دشتستان اولین شهرستان استان از نظر وسعت و دومین شهرستان از نظر جمعیت می باشد. بر اساس سرشماری سال 1395 ، جمعیت شهری دشتستان 172 هزار نفر و جمعیت روستائی 89 هزار نفر اعلام شده است. پیش بینی می شود مجموع جمعیت شهری، روستائی و عشایری این شهرستان در افق 1410 به 320 هزار نفر برسد.  همچنین شهرستان دشتستان میزبان جمعیت قابل توجهی از عشایر بویژه در فصل قشلاق می باشد.

 

منابع تامین آب

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر اظهار داشت: آب مورد نیاز شهرستان در شرایط فعلی معادل 17/5 میلیون مترمکعب در سال و روزانه به طور متوسط 48 هزار متر مکعب می باشد که برآورد می گردد این رقم در افق های 1410 و 1425 به ترتیب 24 و 29 میلیون متر مکعب خواهد رسید.

مهندس شاهپور رجایی افزود: آب شهرستان دشتستان از سه منبع خط آبرسانی کازرون، خط کوثر و منابع زیر زمینی تامین می شود. روزانه قریب 37 هزار متر مکعب از خط کازرون، 5200 متر مکعب از خط کوثر و 5800 متر مکعب از منابع زیرزمینی تامین می شود.

رجایی خاطرنشان کرد: بخش های ارم و بوشکان صرفا متکی به منابع محلی و آب های زیر زمینی و بخش قابل توجهی از بخش شبانکاره وابسته به خط آبرسانی کوثر و سایر نقاط شهرستان از خط آبرسانی کازرون و به صورت پراکنده همراه با منابع محلی تامین آب می شوند.

وی با اشاره به تحت تاثیر قرارگرفتن منابع آب کازرون و منابع آب زیرزمینی به علت خشکسالی های متعدد اخیر افزود: این تاثیر به نحوی است که در غالب اوقات سال حجم آب قابل تامین از خط آبرسانی کازرون با نوسانات و کاهش تا 50 درصد مواجه و عمده نقاط شهرستان بخصوص شهرهای برازجان و آبپخش و تعدادی از روستاها را در معرض تنش آبی شدید قرار می دهد.

 

 

راهکارهای جبران کمبود آب شهرستان دشتستان

مهندس شاهپور رجایی گفت: مطالعات جبران کمبود آب این شهرستان با موافقت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و کارفرمائی شرکت آب منطقه ای استان در سال 1396 انجام شد و گزینه های مختلفی از جمله نمک زدایی آب شور دریا و یا شیرین سازی آب لب شور رودخانه های دالکی و شاپور مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: منابع فوق از نظر معیارهای مختلف فنی، اقتصادی، زیست محیطی و پایداری منابع آب مقایسه گردید و گزینه های برتر جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت نیرو منعکس گردیده است.

رجایی خاطرنشان کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری گروه مشترک کارشناسی شرکت مدیریت منابع آب ایران و وزارت نیرو از منابع پیشنهادی و سایر حقابه بران و مصرف کنندگان آب در حوزه دو رودخانه مذکور بازدید و در مرحله  سنتز و جمع بندی گزارش نهایی و ارائه به کمیسیون تخصیص وزارت نیرو می باشند.

مدیرعامل شرکت سهامی آب مطنقه ای بوشهر ادامه داد: متعاقب نوسانات شدید آب ورودی شهرستان دشتستان در سال جاری از خط آبرسانی کازرون به دلیل خشکیدن چشمه ساسان و کاهش فاحش آبدهی چاه های سربالش و جریان پایه رودخانه شاپور و با پیگیریها و تماس های مکرر تلفنی استاندار محترم با وزیر، معاونین و مدیران عامل شرکت های مادر تخصصصی وزارت نیرو، جلسه اضطراری بررسی راهکارهای جبران کمبود آب شهرستان در تاریخ 21 خرداد ماه در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار گردید

وی افزود: در این جلسه راهکارهای اضطراری و فوری، کوتاه مدت و میان مدت تامین آب مطمئن شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و برای هر یک از مقاطع مذکور تصمیماتی اتخاذ گردید.

 

راهکار تامین آب اضطراری شهرستان

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در ادامه به بیان راهکار تامین آب اضطراری شهرستان دشتستان پرداخت و گفت: تثبیت انتقال آب از شهرستان کازرون استان فارس با ساماندهی برخی برداشت های غیر مجاز از رودخانه شاپور با همکاری مقامات مسئول استان فارس، اجاره چاه های کشاورزی با کیفیت قابل شرب در حریم  شهر برازجان و سایر شهرها و روستاها، حفر و تجهیز چاه در مناطق دارای پتانسیل آب و جدا سازی آب مصرفی و فضای سبز از شبکه آبرسانی و استفاده از منابع محلی مورد توافق قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور متقبل گردید که هزینه حفر و تجهیز حداقل 10 حلقه  چاه با آبدهی روزانه قریب 7 هزار متر مکعب با برآورد 30 میلیارد ریال را به شرکت آب و فاضلاب استان پرداخت نماید و استان نیز اعتبار مورد نیاز برای اجاره چاه کشاورزی پیشنهادی پرداخت خواهد نمود.

رجایی افزود: مقرر گردید زمان بندی اجاره چاه ها و حفر و تجهیز چاه های جدید طی خرداد و تیر ماه سال جاری با استفاده از همه ظرفیت ها و اختیارات قانونی و فنی استان صورت گیرد.

وی ادامه داد: از قبل این ظرفیت سازی روزانه قریب 10 هزار متر مکعب به تولید آب شهر برازجان اضافه خواهد شد تا امکان مدیریت توزیع آب در شرایط ایجاد نوسان و اختلال در آب ورودی از خط آبرسانی کازرون فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: برای سایر شهرها و روستاهای شهرستان دشتستان نیز اقدامات مشابهی به منظور جلوگیری از قطعی مستمر آب و ارتقاء کمیت و کیفیت ارائه خدمات صورت خواهد پذیرفت.

 

 

راهکارهای کوتاه مدت تامین آب شهرستان دشتستان

مهندس شاهپور رجایی تصریح کرد: محدویت و فقر منابع پایدار سطحی و زیرزمینی دارای کیفیت و پتانسیل شرب در دشتستان، برنامه ریزان را به سمت و سوی استفاده از آب های نامتعارف و بهبود اصلاح کیفیت آن ها سوق می دهد. در این شهرستان دو رودخانه شاپور و دالکی جریان دارد که از آب لب شور بر خوردارند و هدایت الکتریکی آب رودخانه شاپور حدود 5500 و رودخانه دالکی حدود 7200 می باشد .

رجایی افزود: جداسازی آب برخی از شهرها و روستاهای شهرستان که در شرایط فعلی از خط کازرون تامین آب می شوند یکی از گزینه های کوتاه مدت و در دسترس برای ارتقاء پایدار آب شهرستان دشتستان پیشنهاد شد و مورد موافقت قرار گرفت. در همین راستای احداث 4 سایت آبشیرین کن با ظرفیت تقریبی 20 هزار متر مکعب در روز در شهرستان های دشتستان و بوشهر دستور کار قرار خواهد گرفت.

 

سایت اول: آبشیرینکن دالکی ، سرقنات ، وحدتیه

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر با اشاره به سایت های آبشرینکن در دشتستان افزود: شهرهای دالکی و وحدتیه و تعدادی از روستاهای بخش سعد آباد و شبانکاره و مرکزی که انشعابات آب آنها قبل از شهر برازجان قرار داشته و جمعیتی قریب 40 هزار نفر دارا می باشند در این مجموعه قرار خواهند گرفت. 

رجایی ادامه داد: احداث آبشیرینکنی به ظرفیت 10 هزار متر مکعب در روز با برداشت آب خام از محل تخصیص آب شرب و صنعت رودخانه دالکی در نزدیکی های روستای سرقنات و انتقال  آب شیرین به مخازن ذخیره شهرهای دالکی و وحدتیه بالادست پمپ بنزین دالکی در این راستا پیشنهاد گردیده است.

وی خاطرنشان کرد: طول خط انتقال آب شیرین 2/5 کیلومتر و ارتفاع پمپاژ کمتر از 60 متر خواهد بود. شرکت آب و فاضلاب کشور صدورمجوز خرید تضمینی آب شیرین از سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت شیرین سازی آب رودخانه و همچنین تامین هزینه های احداث خط انتقال آب شیرین تا مخازن ذخیره را متقبل گردید.

 

سایت دوم: آبشیرینکن شهر آبپخش  و سعدآباد

رجایی در خصوص سایت دوم آبشیرینکن دشتستان اظهار داشت: شهر آبپخش در انتهای خط آبرسانی کازرون در محدوده شهرستان دشتستان قرار داشته و بیشترین اثرات و عواقب نوسان و تغییرات آب ورودی متحمل می شود.

وی افزود: جدا سازی  آب شهر آبپخش با احداث یک کارخانه آبشیرینکن به ظرفیت 5000 متر مکعب در روز با برداشت آب خام از رودخانه شاپور و یا چاه های حریمی می تواند تا 26 هزار نفر جمعیت افق 1410 این شهر را نیز تحت پوشش قرار دهد.

وی تصریح کرد: خرید تضمینی آب شیرین تولیدی و هزینه های جانبی احداث این سایت را نیز شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور متقبل گردیده است.

مهندس شاهپور رجایی تثبیت تولید و تامین آب شهر سعدآباد با استمرار بهره برداری و هزینه های خرید تضمینی آبشیرینکن 2500 متر مکعبی را یکی از راهکارهای مورد توافق این نشست دانست.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر اضافه کرد: با احداث 17500 متر مکعب آبشیرینکن در موقعیت های دالکی، سرقنات، وحدتیه و آبپخش و سعدآباد قطع برداشت از خط آبرسانی کازرون، ضمن اطمینان بخشی به مراکز جمعیتی و سکونتگاه های تحت پوشش، حاشیه امن و پایداری بیشتر برای مرکز شهرستان و سایر انشعابات روستایی برخوردار از این خط ایجاد خواهد شد.

 

 

سایت سوم: جزیره شیف

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر جزیره شیف را محل پیش بینی شده جهت ساخت سومین سایت آب شیریکن نامید و گفت: جزیره شیف با جمعیتی بیش از 4000 نفر در فاصله 17 کیلومتری از خط آبرسانی اصلی قرارداشته و با ساخت آبشیرینکنی با ظرفیت کمتر از 1000 متر مکعب در روز، امکان تامین آب از محل شیرین سازی آب دریا و کاهش و یا قطع اتکا به خط آبرسانی ایجاد خواهد شد.

وی افزود: ظرفیت آزاد شده خط مذکور می تواند به پایداری بیشتر سایر انشعابات برخوردار از این خط کمک نماید.

 

سایت چهارم: روستاهای هلیله و بندرگاه

مهندس شاهپور رجایی خاطرنشان کرد: آب روستاهای هلیله و بندرگاه با جمعیت بیش از 5200 نفر از خطوط آبرسانی ورودی مرکز استان تامین می شود که طولانی بودن خط انتقال و نوسانات آب ورودی مانع از تثبیت و پایداری آب این دو روستا گردیده است.

وی افزود: احداث آبشیرینکن با ظرفیت قریب 1000 متر مکعب در روز راهکار مطمئن تامین آب این دو روستا پیشنهاد و مورد موافقت قرار گرفت.

رجایی تصریح کرد: در خصوص سایت های سوم و چهارم( شیف و هلیله – بندرگاه)  پیشنهاد گردید با پیگیری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان و ارائه گزارشات کارشناسی مجوز احداث آبشیرینکن و خرید تضمین آب از طریق شرکت مهندس آب و فاضلاب کشور صورت گیرد.

 

تامین آب مطمئن برزاجان و سایر انشعابات خط کازرون

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر بیان داشت: با قطع برداشت و تامین آب مجتمع های شهری و روستایی قبل از شهر برازجان از خط اصلی و استفاده از ظرفیت شیرین سازی آب های نامتعارف و اجرای طرح های اضطراری تعریف شده، شرایط اختصاص آب مطمئن تری به شهر برازجان فراهم خواهد شد.

رجایی اضافه کرد: در این نشست مقرر گردید شرکت های مادر تخصصی منابع آب ایران و مهندسی آب و فاضلاب کشور تمام تلاش و مساعدت لازم به منظور تعیین تکلیف آبشیرینکن با ظرفیت قریب 22500 متر مکعب در روز برای شهر برازجان و انشعابات و روستاهای پیرامون نیز از طریق کمیسیون تخصیص وزارت نیرو پیگیری و اقدام نمایند.

 

افزایش ظرفیت بشیرینکن بوشهر 1

مهندس شاهپور رجایی در پایان تصریح کرد: در این نشست مقرر گردید ضمن تسریع در عملیات نمودن آب شیرینکن 35000 متر مکعبی بوشهر، مکاتبات و پیگیری لازم به منظور افزایش ظرفیت سایت آب شرین کن در موارد بهره برداری بوشهر از 10 به 20 هزار متر مکعب در روز توسط استاندار محترم با وزارت نیرو صورت گرفته تا مبانی قانونی آن بررسی و در صورت امکان این گزینه پیشنهادی نیز در دستور کار شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب شهری و روستایی استان قرار گیرد.

 

 

منبع خبر: روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

دیدگاه کاربران