چهارشنبه, 26 دی 1397

 

 

سازگاری با کم آبی؛ تنها راه برون رفت از بحران آب

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر در مصاحبه ای با خبرگزاری صدا و سیمای استان بوشهر، به تشریح شرایط منابع تولید و مصرف آب در استان پرداخت.  

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، مهندس شاهپور رجائی در این گفت و گو اظهار داشت: منابع آبی استان بوشهر به طور مستقیم تحت تاثیر بارندگی است و در سال های دارای بارش مطلوب، می توانیم در آب های سطحی و زیرزمینی وضعیت خوبی داشته باشیم.

وی افزود : متاسفانه برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و تعرضات به منابع آب سطحی در دهه های اخیر باعث شده که حتی با ده سال بارندگی نرمال نیز نتوانیم کسری مخازن را جبران کنیم.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر خاطرنشان کرد: در سال آبی جاری که واپسین روزهای انتظار و امید به بارندگی در آن را سپری میکنیم، تنها 40 درصد از بارندگی سال محقق گردیده.

رجائی با بیان تاثیر شدید عدم تحقق بارش ها بر منابع آب سطحی و زیرزمینی استان تصریح کرد: اولین تاثیر کاهش بارش بر روی آب های سطحی و رودخانه هایی است که قسمت عمده ی تامین آب استان را انجام می دهند.

وی اظهار داشت: آورد رودخانه های استان در سال آبی جاری، 90 درصد نسبت به میانگین درازمدت کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر شرایط ذخیره آب سد رییسعلی دلواری را نامطلوب توصیف کرد و گفت : در بالا دست حوزه حله و در استان فارس نیز این کاهش بارندگی وجود داشته و باعث شده تا آبگیری سد رییسعلی دلواری به عنوان تنها سد مخزنی استان، بسیار ناچیز باشد.

رجایی تصریح کرد: در حال حاضر در بدترین شرایط دوران بهره برداری سد رییسعلی دلواری به سر می بریم و تنها 125 میلیون مترمکعب، حجم ذخیره امروز پشت سد است که نشانگر خالی بودن 82 درصد از ظرفیت این سد است.

مهندس شاهپور رجایی خاطرنشان کرد: شبکه های پایین دست این سد شامل سعدآباد، آبپخش و حاشیه حله امسال نمی توانند حقابه های خود را به طور کامل دریافت کنند.

وی اضافه کرد: تنها برای آبیاری شبکه آبپخش به حداقل 110 میلیون مترمکعب آب نیاز داریم و این در حالی است که آب قابل برنامه ریزی پشت سد، کمتر از 60 میلیون مترمکعب می باشد و این اختلاف، بیانگر بزرگی مشکلات تامین آب می باشد.

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، آب های زیرزمینی را دومین بخش متأثر از کاهش بارندگی ها نامید و گفت: کاهش 60 درصدی بارندگی، منجر به کاهش حداقل 60 درصدی تغذیه این منابع شده است.

وی تصریح کرد: در کتار این کاهش تغذیه، برداشت ها نیز روال قبلی خود را داشته اند و چه بسا به علت کاهش یا عدم وقوع بارش و تامین نشدن نیاز آبی زراعت و کشت خارج از فصل، برداشت از منابع آب زیرزمینی افزایش نیز داشته است.

رجایی افزود: این افزایش برداشت منجر به افت سطح ایستابی در دشت های استان و به تبع آن پیامدهای زیست محیطی و اقتصادی شده است.

رجایی در پایان تصریح کرد: پدیده ی تغییر اقلیم، افزایش جمعیت و کاهش منابع تجدید پذیر آب، منحصر به یک دوره ی خاص نیست و پیوسته در حال وقوع است و تنها راهکار کارشناسی کنترل این پدیده ها، سازگاری با کم آبی می باشد.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

دیدگاه کاربران