جمعه, 23 آذر 1397

 

 

برگزاری نخستین جلسه کارگروه درآمد زایی شهرستان های جنوبی استان

نخستین کارگروه مشترک درآمد زایی پنج اداره منابع آب شهرستان های جنوبی استان، به میزبانی اداره منابع آب شهرستان کنگان برگزار گردید.  

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، این جلسه با محوریت پنج اداره منابع آب شهرستان های جنوبی استان شامل دیر، کنگان، عسلویه، جم و دشتی و به میزبانی اداره منابع آب کنگان برگزار گردید و چگونگی شناسایی چاه های دارای اضافه برداشت و اخذ جریمه طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت نیرو، به بحث و بررسی گذاشته شد.

رییس اداره منابع آب شهرستان دشتی اظهار داشت: با توجه به نظرات ارائه شده در این کارگروه، همه ی اعضا بر اهمیت صیانت از منابع ارزشمند آب و جلوگیری از انتقال بدون مجوز آن تاکید کردند.

مهندس عبدالطیف عباسی نژاد افزود: حاضران یکی از راهکارهای جلوگیری از اقدام به تخلف را "اخذ جریمه در مرحله اول و اقدام قضایی در صورت تکرار تخلف" عنوان کردند.

وی ادامه داد: موضوعات مختلف مربوط به درآمد زایی با توجه به ظرفیت های هر شهرستان نیز یکی دیگر از موضوعاتی بود که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر

دیدگاه کاربران